استعلام قیمت

چنانجه علاقمند به استعلام قیمت و خرید پمپ های تولیدی شرکت کالای پمپ هستید می توانید فرم سفارش ذیل را تکمیل و  ارسال نمایید.
مراحل ثبت استعلام قیمت
1- جدول مشخصات درخواست کننده بطور کامل پر شود
2- مشخصات پمپ و تعداد آن بطور کامل پر شود و در صورت عدم اطلاع از مقداردهی برخی فیلدها با عدد 0 یا 1 تکمیل گردد
3- دکمه افزودن به لیست جهت اضافه نمودن پمپ مورد نظر به لیست زده شود
4- جهت اضافه نمودن پمپ بیشتر مراحل 2 و 3 تکرار شود
5- در پایان دکمه ارسال استعلام قیمت جهت ارسال اطلاعات شما زده شود.

مشخصات درخواست کننده:
نام شرکت:
نام نام خانوادگی:
سمت:
شماره تماس:
پست الکترونیک:
Delete pump type

Pump type:
Q.T.Y:
Standard:
Liquid:
Pumping temperate:
Density:
Viscosity:
Capacity:
Suction Pressure:
Discharge Pressure:
Diff Pressure:
Head:
NPSHA:
Seal type:
Driver Type:
Ambient Temp:
Altitude Temp: